Standard Delivery เช็คพัสดุ Shopee,Lazada,BANANA,Advice

วิธีการส่งพัสดุไปต่างประเทศ กับ DHL

บริการขนส่งด่วนทางอากาศระหว่างประเทศของดีเอชแอลครอบคลุม 220 ประเทศทั่วโลกและมีทีมงานท้องถิ่นที่จะทำให้คุณมั่นใจว่าสินค้าของคุณจะผ่านพิธีการศุลกากรและถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งติดตามสถานะสินค้าทุกขั้นตอน

1. บริการดีเอชแอลขนส่งด่วนถึง 9 โมงเช้า (DHL EXPRESS 9:00) | บริการดีเอชแอลขนส่งด่วนถึง 10:30 โมงเช้า (DHL EXPRESS 10:30) | บริการดีเอชแอลขนส่งด่วนถึงเที่ยงวัน (DHL EXPRESS 12:00)
ส่งพัสดุแบบ door-to-door หรือการรับและส่งถึงหน้าประตูบ้าน ภายในเวลา 9.00 นาฬิกา 10.30 นาฬิกา และ 12.00 นาฬิกาของวันทำการถัดไป ตามลำดับ
เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เวลาเป็นสิ่งสำคัญและเร่งด่วนมาก
รับประกันการคืนเงินและการแจ้งเตือนสถานะการขนส่งแบบ proactive
จำกัดเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น
2. บริการดีเอชแอลขนส่งด่วนทั่วโลก (DHL EXPRESS WORLDWIDE)
ขนส่งด่วนแบบ door-to-door ภายในวันทำการถัดไป
เหมาะกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เวลาเป็นสิ่งสำคัญ
ให้บริการสำหรับทุกสถานที่นัดรับสินค้าไปยังสถานที่ส่งสินค้าทั่วโลก

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส มีมาตรฐานการประกันการขนส่งทางอากาศอยู่ที่ 26.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัมโดยประมาณ หากพัสดุของท่านมีมูลค่าสูงเกินกว่ามูลค่าที่ระบุ ท่านสามารถเลือกซื้อบริการประกันภัยการขนส่ง (Insurance) จากทางดีเอชแอลได้

บริการเสริมต่างๆ
นอกจากบริการหลักแล้ว ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ยังมีบริการเสริมอื่นๆเพื่อเพิ่มตัวเลือกให้กับการขนส่งของคุณ
หมายเหตุ: บริการเสริมดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้ได้กับการส่งพัสดุบางประเภท หรือ บางประเทศ

1. บริการประกันภัยการขนส่ง (Insurance)
คุณสามารถซื้อบริการประกันภัยการขนส่งเพิ่มเติมได้สำหรับพัสดุขนส่งด่วนหากมาตรฐานการประกันการขนส่งทางอากาศของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสไม่ครอบคลุมมูลค่าของสินค้าของคุณ บริการประกันภัยการขนส่งของดีเอชแอลครอบคลุมทุกข้อกำหนดพื้นฐานทั้งเรื่องการสูญหาย หรือ ความเสียหาย ไปจนถึงการขนส่งระหว่างเขต การคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่ชิปเม้นท์อยู่ภายใต้การดูแลของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสจนถึงการส่งมอบยังผู้รับปลายทาง อย่างไรก็ตามอาจมีกฏเกณฑ์และข้อยกเว้นมาเกี่ยวข้องซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ปลายทางการขนส่งหรือลักษณะการขนส่ง*
พื้นฐานในการตกลงค่าสินไหมทดแทนความสูญเสียการชดเชยขึ้นอยู่กับมูลค่าของพัสดุภัณฑ์ตามลูกค้าแจ้ง ค่าใช้จ่ายทดแทน หรือราคาตามใบแสดงรายการสินค้า หรือ เงินสดตามจริง อย่างใดอย่างหนึ่งที่มูลค่าต่ำสุด และอาจมีการเรียกดูหลักฐานจากลูกค้าเพื่ออ้างอิงมูลค่า
ในกรณีสูญหายทั้งหมด และมีประกัน ลูกค้าจะได้รับค่าขนส่งคืนทั้งหมด ส่วนกรณีของไม่ครบ ลูกค้าสามารถเรียกค่าเสียหายคืนตามสัดส่วนของอัตราการขนส่ง
ในกรณีพัสดุภัณฑ์สูญหาย หรือ ชำรุด ภายใต้การรับประกันมากกว่าหนึ่งชิ้นในการส่งหนึ่งครั้ง ทางดีเอชแอลจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านยูโร
หากลูกค้าต้องการเรียกร้องค่าเสียหาย ควรแจ้ง บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ให้เร็วที่สุด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส จะไม่รับแจ้งหลังจาก 30 วันให้หลังการขนส่งสมบูรณ์

2. บริการขยายความคุ้มครอง (Extended Liability)
หากคุณต้องการส่งเอกสารที่มีมูลค่า เช่น หนังสือเดินทาง ใบคำร้องขอวีซ่า หรือประกาศณียบัตร คุณสามารถใช้บริการเสริมขยายความคุ้มครอง เพื่อครอบคลุมความเสียหายและเพิ่มวงเงินคุ้มครองจากการสูญหาย
ในกรณีที่เอกสารดีเอชแอลสูญหายหรือเสียหายบางส่วน วงเงินคุ้มครองจะถูกจ่ายเพื่อชดเชยการสูญเสียของเอกสาร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งมูลค่าของเอกสารนั้น
หากคุณต้องการเรียกค่าสินไหม คุณควรแจ้งให้ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสทราบโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 30 วันนับจากปฏิทินจากวันที่ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรสรับเอกสารของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของดีเอชแอล คุณสามารถใช้บริการ DHLฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่เบอร์ 02-345-5000

admin
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Standard Delivery เช็คพัสดุ Shopee,Lazada,BANANA,Advice
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart